Rizikovost her

RIZIKOVOST HER

Co je to rizikovost her? Tak jako v běžném životě i v zábavním průmyslu platí, že každá zábava má své hranice. To je dobré mít na paměti vždy, když se pouštíme do jakékoliv hry. Níže si můžete sami porovnat, jak to s jednotlivými hrami a mírou jejich rizika vlastně je. Vždy ale platí, že jde o individuální záležitost, a co vyhovuje jednomu, nemusí sedět druhému.

* Procenta vycházejí ze studie Rizikovosti hazardních her v ČR, která proběhla v dubnu 2021. Jedná se o průřezovou dotazníkovou studii mezi pracovníky adiktologických služeb pro hráče hazardních her, kterou zrealizoval Think tank racionální politiky závislosti. Pokud jde o strukturu hráčů v kontaktu podle problémové hry (tj. hry, která byla hlavní příčinou hráčské poruchy), největší podíl tvořili hráči kurzových sázek uzavíraných před událostí on-line (28 %), dále technických her land-based (23 %) a on-line live sázek (21 %).

Číselné loterie on-line


Nejnižší míru rizikovosti obecně vykazují loterie. Jako hlavní problémovou hru v online prostředí ji má 0,2 % hráčů v léčbě.

0,2 %

Stírací losy on-line


Stírací losy v digitální podobě patří k oblíbeným hrám a zároveň jsou podle průzkumu druhou nejméně rizikovou hrou. Hlavní problémovou hrou je pro 0,3 % hráčů v léčbě.

0,3 %

Stírací losy


Podíl hráčů, jejichž hlavní problémovou hrou byly papírové stírací losy, je třetí nejnižší.

0,4 %

Číselné loterie


Loterie v kamenných pobočkách patří k těm nejníže hodnoceným. Jako hlavní problémovou hru ji má 1 % hráčů v léčbě.

1 %

Živá hra on-line


Nárůst rizika spojeného s hraním se v poslední době týká přesouvá do on-line prostředí. Živá hra na internetu je hlavní problémovou hrou pro téměř 3 % hráčů v léčbě.

3 %

Živá hra v kasinu


Riziko se pojí také s hraním v kasinu. Pro letošní rok byl podíl hráčů v léčbě, kteří živou hru v kasinu mají jako hlavní problémovou hru, 3 %.

3 %

Kurzové sázky v sázkové kanceláři


V posledních letech se výrazně zvýšil podíl patologických hráčů, jejichž hlavní problémovou hrou byly kurzové sázky. Pro letošní rok je jejich podíl 8 %.

8 %

Technická hra


Vyšší rizikovost se pojí s technickou hrou. Podíl hráčů, které přivedla do léčby, je 12 %

12 %

Kurzové sázky v průběhu utkání


Sázky uzavírané během sportovních klání jsou oblíbenou formou společenské zábavy, se kterou se ale, vzhledem k rychlosti hry, pojí vyšší riziko.

21 %

Technická hra v herně či kasinu


Druhou nejvyšší míru rizikovosti vykazují hry v kasinu. Za hlavní problémovou hru ji považuje téměř čtvrtina hráčů, a to 23 %.

23 %

Kurzové sázky uzavírané před událostí


Většinu patologických hráčů do léčby přivedly kurzové sázky, které se uzavírají před konáním sportovní nebo společenské události.

28 %