ochrana mladistvých

HRAJ S ROZUMEM – Chráníme nezletilé

Sázení a hazardní hraní je v České republice do 18 let nezákonné. Nikomu bez dosažení této věkové hranice není umožněno se zaregistrovat do online herní platformy.

Sazka klade velký důraz na kontrolu věku i při prodeji loterií a losů v kamenných provozovnách, například připojením k celosvětové kampani Give responsibly, která upozorňuje na to, že stírací los není vhodným dárkem pro malé děti. Striktní a odmítavý přístup k hraní dětí a náctiletých se snažíme podporovat různými nástroji, ať už jde o komunikační kampaň, spolupráci se školními institucemi a odborníky na prevenci, ale také osvětou pro rodiče, jak získat větší kontrolu nad aktivitami dětí, nebo zaváděním nových prvků bezpečnosti na internetu i v provozovnách. Zákon sice většinou všechny rizikové aktivity pro děti mladší než 18 let zakazuje, ale to zdaleka nestačí.

Zodpovědný přístup k hraní a sázení začíná právě u prevence, aby hráči v pozdějším věku vnímali správně hranici, kdy se skvěle baví, a kde začíná tenký led. Právě děti jsou v tomto ohledu zranitelné, a špatné návyky si mohou přenést i do svého dospívání a vstupu do života.

Sazka se v rámci projektu Hraj s rozumem rozhodla začít s intenzivní kampaní na podporu vzdělávání dětí na základních i středních školách, kde bude s pomocí odborníků předávat faktické informace o hazardu, bude vysvětlovat, jak vyhodnotit riziko či jak se vyhýbat problémovému hraní. Hraní je zábava, a tak by s ní měli lidé počítat i ve svém rodinném rozpočtu, i to a finanční gramotnost je součást prevence nadměrného hraní. Na našich stránkách dále můžete objevit také názory adiktologa, článek, jak to vidí psycholog, nebo skutečné příběhy dětských hráčů.