ochrana mladistvých

Proč chránit děti?

Prevence dětí a mladistvých patří mezi důležité cíle, o které Sazka usiluje v rámci zodpovědného hraní. Adiktolog Lukáš Franc z organizace Podané ruce shrnuje své zkušenosti z praxe, proč je třeba děti pod 18 let chránit před přístupem k hazardu.

Děti mají sklon experimentovat

Čím je člověk mladší, tím má v období dospívání více sklony riskovat a experimentovat. Z těchto získaných zkušeností se dětem tvoří vzorce chování do dospělosti, a proto zvyšují riziko rozvoje problémového hraní vedoucí až k závislosti.

Na věku záleží

U dětí je důležité v jakém věku se setkají s lákadly, které mají potenciál k rozvoji závislosti (hazard, drogy, alkohol atd.). Platí, že čím nižší věk, tím je dítě více ohrožené, protože je méně vybavené, má menší zkušenosti a při rozvoji závislosti je i léčba mnohem náročnější.

Děti nevnímají riziko

Člověk se nerodí s názorem na všechno, ale v průběhu života si je utváří nebo přejímá od společnosti, rodičů, ze školy, vrstevníků. Když postoj k hazardnímu hraní vzniká čistě zkušeností s hazardní hrou bez jakýchkoli dalších informací, tak se vztah k hraní může rozvinout bez kritického náhledu k rizikům. Pokud se toto kombinuje s mladším věkem, postoj hráče bude velmi nezralý a rizikový.

Hrozba pro budoucnost

Až 95 % léčených hráčů začalo s hazardem před 18. rokem. K závislosti se většinou dopracují později – mezi 20–25 rokem – kdy začnou vydělávat vlastní peníze, a už mají návyk, nezralý postoj a vyšší toleranci – potřebu hrát za vyšší částky. Toto se týká také vysokoškoláků.

**Včera bylo pozdě – prevence na prvním místě **

V roce 2019 bylo zjištěno, že 1,5 % šestnáctiletých dětí mělo zkušenost s hazardem takovou, že jej provozovaly pravidelně 2–3 týdně. Tomuto se dá předcházet mimo jiné právě dostupnými informacemi a preventivními aktivitami, na kterých nyní Sazka v rámci projektu Hraj s rozumem intenzivně pracuje.