hraj s rozumem

Co děláme pro to, abychom byli ještě zodpovědnější než zodpovědní

Zodpovědné hraní je pro nás v Sazce prioritou, a proto se snažíme neustále posouvat dopředu. Podívejte se, co všechno děláme proto, aby hra zůstala zábavou a přinášela radost.

1.​Výzkum – Spolupracujeme na programech, které zvyšují povědomí o zodpovědném hraní a o rizicích hazardu. Nespíme na vavřínech, sami totiž provádíme pravidelně výzkumy, které nám pomáhají se zlepšovat v našem už tak zodpovědném přístupu a být nejzodpovědnější loterií v České republice.

2.​Školení zaměstnanců – Chceme, aby všichni v Sazce věděli, jak hrát s rozumem. Proto jsou všichni naši zaměstnanci proškoleni a pro náš tým pravidelně pořádáme semináře s adiktology. Naši zaměstnanci se dokonce svými nápady a podněty podílejí na naší politice zodpovědného hraní.

3.​Školení prodejců – Každý rok školíme naše prodejce, aby jim neutekly nové informace. Dbáme na to, aby uměli podat pomocnou ruku, pokud je to potřeba. Speciální kartička zodpovědného hraní je k dispozici na každém našem prodejním místě.

4.​Game design – Při přípravách a vývoji nových her dbáme na to, abychom vyhodnotili jejich sociální dopad.

5.​Internetové hraní – Umožňujeme zákazníkům vyzkoušet si test, který jim napoví, jestli stále hraní považují za zábavu. V záloze máme i linku pomoci, pokud by byla potřeba. Samozřejmostí pro nás je, že v žádném případě nepovolujeme hraní nezletilým.

6.​Reklama a marketing – Plně dodržujeme Etický kodex reklamy a mezinárodní standardy pro loterie. Necílíme v naší komunikaci na děti, ani na jiné zranitelné skupiny lidí.

7. ​Léčba závislostí – Jsme připraveni podat pomocnou ruku a zákazníky odkázat na konkrétní smysluplnou pomoc. Spolupracujeme s adiktology a obrátit se na nás může každý, kdo má pocit, že mu hraní přerostlo přes hlavu. Máme ucelený systém pomoci spolu s neziskovou organizací Podané ruce. Účastníme se ale i projektů, které informují o rizicích hraní – například HRaní nebo Občané proti hazardu.

8.​Vzdělávání hráčů – Chceme, abyste našim hrám rozuměli. U každé hry proto najdete Herní plán k nahlédnutí a pro jistotu zobrazujeme i varování o rizicích spojených s hazardním hraním. Připravili jsme pro vás projekt Hraj s rozumem, protože chceme, aby hra zůstala zábavou. Na těchto stránkách se dozvíte vše o zodpovědném hra­ní.

9.​Zapojení zúčastněných stran – Držíme krok s aktuálním děním v oblasti zodpovědného hraní a také se podílíme na minimalizaci rizik, které mohou hazardní hraní provázet. Nasloucháme adiktologům a spolupracujeme s nimi.

10. Oznamování a vyhodnocování – Pravidelně se necháváme kontrolovat nezávislým auditorem, abychom si byli jistí, že jsme nejzodpovědnější společností na trhu loterií. Díky tomu jsme držiteli dvou významných certifikátů – EL a WLA, které potvrzují, že jsme leadry v péči o zodpovědné hraní v České republice.