aktuality

Štěstí se za peníze koupit nedá. Jedná se ale o staré přísloví, nebo je to skutečně pravda?

Je šťastnější ten, kdo má více volného času nebo ten kdo se honí za penězi? Spíš prožívá šťastný život ten, kdo se věnuje příjemným aktivitám, aniž by byl bohatý, nebo ten, kdo má hodně peněz, ale málo volného času, protože tráví celý den prací často jen proto, aby vydělával ještě více? Tým amerických a kanadských vědců chtěl zcela jasně prokázat, jak to je. A jaký je tedy výsledek?

Vědci provedli několik studií, jejichž výsledky zveřejnil online časopis Social Psychological and Personality Science. Více než 4600 účastníků studií mělo odpovědět na to, zda je jejich prioritou volný čas nebo vlastnictví významných finančních prostředků. Výsledek je podle průzkumu jasný – lidé vybírali spíše spokojenost v soukromém životě, ať už jde o každodenní aktivity nebo o významné momenty v rodině či zaměstnání.

Vědci vedli svůj výzkum na vzorku amerických občanů, z něhož vyloučili nejchudší vrstvy, neboť jejich příslušníci by nepochybně volili peníze. Účastníci studie odpovídali na takové otázky, kdy si měli vybrat mezi dvěma konkrétními možnostmi: žít v drahém bytě, z něhož by měli blízko do zaměstnání, nebo v levnějším bytě vzdáleném od úřadu, kam by museli denně dojíždět.

Další možnost volby měli mezi možností studia, po němž by získali práci zabírající mnoho hodin, ale přinášející vysoký výdělek, a mezi studiem, které by jim umožnilo práci na přesně stanovený hodinový úvazek, ale menší plat. „Zdá se, že sledované osoby dávaly trvalou přednost jedné ze dvou možností, ať už šlo o co nejlepší využití volného času, nebo snahu mít co nejvíce peněz. Z naší studie vyplývá, že ten, kdo si zvolí první možnost, je šťastnější,“ vysvětluje hlavní autorka studie Ashley Whillansová z kanadské Univerzity Britské Kolumbie.

Závěr výzkumu je pozitivní. Pro lepší využití našeho času nepotřebujeme změnit celý náš život, ale že stačí malá úprava, například pracovat nějakou tu hodinku méně, zaplatit si někoho, aby za nás udělal práce, které nemáme rádi (například úklid domácnosti) nebo jenom využít trochu volna ke konstruktivní činnosti, jako je dobrovolná pomoc potřebným. Kromě toho pro některé lidi je práce skutečnou radostí, a pak zřejmě není třeba nic měnit. „Více volného času nás činí šťastnějšími než hodně peněz. Stačí vzdát se několika hodin práce a věnovat se rozmanitým aktivitám, které nemusejí přinášet finanční zisk, abychom se cítili lépe,“ uzavírají vědci.

Zdroj: ČTK